last mile logistics

HomeFleet har skapat ett molnbaserat leveranssystem som genom att digitalisera ”last mile logistics”-processen spar tid, bränsle och miljö och kanske allra bäst skapar förutsägbara och hållbara leveranstider för mottagaren.
Vi  kan leva vid sidan av eller tillsammans med traditionella TA-system som tex Unifaun.

 

Enkelt att komma igång

Vi är uppkoppade till dom flesta TA Systemen vilket gör att det är enkelt att anlita oss. Vi kan även integrera mot ert  API eller få era leveranser på vanligt exellark! Inget är omöjligt för oss.

Förutsägbara och hållbara leveranstider

Vi Kommunicera dynamiskt med dina kunder med tidsfönster som ändras efterhand som leveranserna fortlöper.
Vi gör alltid allt som vi kan för att chaufförerna att nå sina planerade leveranstider men du kan utifrån dina förutsättningar och kundlöften ställa in om du vill kommunicera leveransprecisionen med en exakt tid eller med ett intervall på +/- 15 min, +/- 30 min eller +/- 60 min.

Lättanvänt chaufförsstöd ger  Leveransprecision

Möjlighet mäta dina kunders kundupplevelser

Enkelt att följa upp

Använder du oss kan du enkelt följa upp hur det går eller har gått för dina leveranser.
Du kan göra det med din egen kundjänst eller våran. alternativt en rapport på mail efter varje leveransdag.

Några fördelar med att använda Homefleet

Vi har idag egna chafförer/fordon och äger hela kedjan. Vi anlitar ytterst sällan underåkerier för att utföra våra tjänster. 
Vi har en egen Kundtjänst som kan hantera dina kunder frågor vad gäller leverans eller dylikt.

Effektiviserad och kvalitetssäkrad orderhantering
Bättre möjligheter till uppföljning inkl. historik och spårbarhet

Realtidsinformation om körningarnas status
Minskad handläggningstid per uppdragTransportör
Optimerade rutter, snabbare utkörningar med mindre miljöpåverkan

Underlag för lastning
Automatiserad kommunikation till slutkund
Ingen manuell avvikelsehantering i efterhand

Säkrare leveranser och mindre personberoende. “Mobilen visar vägen”Slutkund
Notifieringar och information baserat på aktuell körningsstatus

Behöver inte vara hemma och vänta utan kan anpassa sig fortlöpandeTeknik

• Inga installationer. Allt som behöver är en Internet-uppkoppling

HEMLEVERANSER På DINA VILLKOR, MEN FRAMFöR ALLT På DINA KUNDERS VILLKOR

Homefleet erbjuder vi marknadens mest exibla
och pålitliga tjänst för hemleveranser:
En tjänst som bland annat erbjuder eftermiddag och kvällskörning, inbärning, returer och en mängd andra tillval som ger dina kunder full exibilitet.
 en tjänst du och dina kunder enkelt skräddarsyr efter  egna behov.

LEVERANS KVäLLstid samt eftermiddag

Med Homefleet  kan du erbjuda dina kunder leverans mellan kl.17-22. Perfekt för alla som jobbar dagtid. Faktum är att leverans under kvällstid är det slutkonsumenter erfrågar mest av allt i en exibel hemleveranstjänst

INBäRNING

Vill era kunder ha hjälp med att bära in varan hela vägen in i hemmet fixar vi självklart det. Och givetvis bär vi in till den plats där kunden önskar.
 

DUBBELBEMANNING

För extra tunga eller skrymmande leveranser
som ska lossas eller bäras in krävs ibland lite
extra hjälp. 
inbärning med dubbel bemanning skickar
vi en extra person som hjälper till

MONTERING/INSTALLATION

Vitvaror eller hemelektronik. Vi kan lösa det också. Kontakta kundtjänst så berättar vi mer.

ÅTERTAG AV MILJÖ
TRANSPORTEMBALLAGE

Efter utförd leverans ser vi till att ordningen
återställs direkt. Pallar, plast eller övrigt transportemballage – vi tar med, och återvinner.

BORTFORSLING AV GAMMAL VARA

Om så önskas forslar vi bort och återvinner
gamla varor. Lika uppskattat för din kund som för miljön.