last mile logistics

HomeFleetGroup har skapat ett molnbaserat leveranssystem som genom att digitalisera ”last mile logistics”-processen spar tid, bränsle och miljö och kanske allra bäst skapar förutsägbara och hållbara leveranstider för mottagaren.
Vi  kan leva vid sidan av eller tillsammans med traditionella TA-system som tex Unifaun.

 

Enkelt att komma igång (plug’n’play)

Vi är uppkoppade till dom flesta TA Systemen vilket gör att det är enkelt att anlita oss. Vi kan även integrera mot ert  API eller få era leveranser på vanligt exellark! Inget är omöjligt för oss.

Förutsägbara och hållbara leveranstider

Vi Kommunicera dynamiskt med dina kunder med tidsfönster som ändras efterhand som leveranserna fortlöper.
Vi gör alltid allt som vi kan för att chaufförerna att nå sina planerade leveranstider men du kan utifrån dina förutsättningar och kundlöften ställa in om du vill kommunicera leveransprecisionen med en exakt tid eller med ett intervall på +/- 15 min, +/- 30 min eller +/- 60 min.

Lättanvänt chaufförsstöd ger överlägsen Leveransprecision

Möjlighet mäta dina kunders kundupplevelser

Enkelt att följa upp

Använder du oss kan du enkelt följa upp hur det går eller har gått för dina leveranser.
Du kan göra det med din egen kundjänst eller våran. alternativt en rapport på mail efter varje leveransdag.

Några fördelar med att använda Homefleet

Vi har idag egna chafförer/fordon och äger hela kedjan. Vi anlitar ytterst sällan underåkerier för att utföra våra tjänster. 
Vi har en Egen Kundtjänst som kan hantera dina kunder frågor vad gäller leverans eller dylikt.

Effektiviserad och kvalitetssäkrad orderhantering
Bättre möjligheter till uppföljning inkl. historik och spårbarhet

Realtidsinformation om körningarnas status
Minskad handläggningstid per uppdragTransportör
Optimerade rutter, snabbare utkörningar med mindre miljöpåverkan

Underlag för lastning
Automatiserad kommunikation till slutkund
Ingen manuell avvikelsehantering i efterhand

Säkrare leveranser och mindre personberoende. “Mobilen visar vägen”Slutkund
Notifieringar och information baserat på aktuell körningsstatus

Behöver inte vara hemma och vänta utan kan anpassa sig fortlöpandeTeknik

• Inga installationer. Allt som behöver är en Internet-uppkoppling

Third Party Logistics Expresslager

Med vår expertis kommer vi att hjälpa dig att minska de totala kostnaderna. Med möjligheten att utnyttja många års erfarenhet i kylkedjan ger HomeFleeGroup dig unik möjlighet att ge expertanalyser och Tredjeparts konsulttjänster.

Från distrubitiondesign och planering  kan vårt erfarna team erbjuda lösningar för att passa även de mest komplexa behov.

På önskan av våra kunder har vi en tjänst där våra kunder samlar produkter från sina produktions Points över hela landet och levererar dem till våra distributionscentraler.

Third Party Logistics (3 PL)- Temperatur Kontrollerad Warehouse:

Vår Cold enhet hanterar en kvalitets godkänd, multitemperatur Distribution Centers (DC) . Varje DC fungerar som navet i distributionsverksamheten för sin region. Det är här som produkter från inhemska och internationella leverantörer levereras, lagras under optimala temperaturzoner och distribueras till restauranger / butiker enligt de order de släpper ut över vår online ordersystem.

Tjänster som tillhandahålls på varje Center inkluderar:

    Lagring
    Ompackning
    Konsolidering
    Plockning
    Fakturering
    kitting
    märkning


3 (c) Sekundärlogistics

Cold expertis  ligger i att tillhandahålla en tillförlitlig, kostnadseffektiv leverans av alla de produkter som behövs av våra kunder, eftersom deras krav förändras ofta som svar på ofta förändrade marknadskrav. Med fördelen av Cold expertis välfyllda DC, de får beställa produkter i scheman och mängder som passar deras behov. Den omfattande utbud av produkter i våra DCs innebär att de får produkter från olika leverantörer i en enda konsoliderad sändning från en enda källa.


Cold expertis fungerar som enda gränssnitt som de leverantörer / tillverkare och återförsäljare måste samverka för alla sina affärsbehov. Detta enkla inställning ger snabbt svar på lager och affärstransaktioner. Återförsäljare får beställa olika produkter med olika ursprung i en enda konsoliderad sändning från en enda källa, vilket garanterar mindre operativ komplexitet och stora besparingar på logistikkostnaderna.
Leverantören också dra nytta av - en enda lastbil (TL) transport till en enda destination i stället för flera mindre än lastbil (LTL) leveranser till flera restauranger och ger stora kostnadsbesparingar för dem också.

It Stöd
Hantera lager, logistik och kundservice för ett komplext distributionsnätverk kräver robusta tekniska lösningar som ger effektivitet, noggrannhet och synlighet för all verksamhet.

Lagerhantering - teknik inte bara hjälper oss att hålla reda på lager. Detta säkerställer optimala lagernivåer och kostnadseffektiv verksamhet i varje DC.

Orderhantering och kundservice - Vårt online kontohantering system ger ett enkelt gränssnitt för våra kunder att göra beställningar och lösa frågor.

 Logistikstöd - Route optimeringssystem hjälper våra logistikexperter planerar de mest effektiva, kostnadseffektiva vägar för vår flotta. Dataloggrar och GPS-teknik hjälper oss att hålla reda på våra lastbilar och ge våra kunder med realtidsdata om sina leveranser.