Distributuion

Till skillnad från bud, som ofta är en  oplanerad leverans, så är distribution en fast hämtning eller leverans.
Tjänsten är perfekt för dig som har behov av dagliga eller återkommande transporter och kan bestå av allt från laboratorietester till matkassar och blombuketter.
Du kan även välja distribution av gods som kräver särskild hantering, t.ex. farligt gods, matleveranser och gods med udda storlekar eller till och med låta oss ta hand om hela din logistikavdelning, inklusive personal och fordon.