Vad är en  On-Board Courier (OBC)?

En OBC är en person som  transporterar gods ombord på en kommersiell flygning . Dessa kan vara varor från någon form av industri . Till exempel inom luftfartssektorn , kan en OBC vara en perfekt lösningen  . Eller inom sjukvården kan en OBC kan vara ett säkert och tryggt sätt att transportera livräddande läkemedel .